Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2015

olus90
5130 82fd
Reposted fromnathaliestriker nathaliestriker

December 04 2014

olus90

November 20 2014

olus90
3074 4a88 500
Reposted fromShini Shini

November 07 2014

olus90
0541 b40c 500
And now all I have is memories and understatements.
Reposted frompurebody purebody

October 02 2014

olus90
Reposted fromdimer dimer
olus90
8377 8e3e
Reposted fromnazarena nazarena viapodkreslajmnie podkreslajmnie
olus90
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viajosa josa
olus90
3654 09ac
Reposted fromczarnemleko czarnemleko

September 26 2014

olus90
2607 6a34
Reposted fromgret gret
olus90
6191 572c
Reposted fromtakeachance takeachance

September 14 2014

olus90
“Bo cokolwiek usłyszysz, twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie. ”
— Jakub Kulczyk
Reposted fromIdealnieNieidealni IdealnieNieidealni
olus90

September 12 2014

olus90
Morning views from a tent - Imgur
Reposted frombalu balu

September 11 2014

olus90
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— J.Pilch, idealne
5039 48ff 500
Reposted fromladies ladies
olus90
"Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja."
— Jakub Żulczyk
Reposted fromvigdis vigdis

September 10 2014

olus90
6913 76c2
Reposted fromcallmeangie callmeangie
olus90
7107 c53b 500
Reposted fromDarjeling Darjeling
olus90
8223 341e
Reposted fromDarjeling Darjeling

September 08 2014

olus90
Reposted fromladies ladies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl